sobota 23. ledna 2021

Duolingo

Pro mnohé bude dnešní příspěvek nošením dříví do lesa. Nebo sov do Athén. Nebo (a to nejvíce ze všeho) sov do tabletu, mobilu nebo počítače.
O čem chci psát? O aplikaci Duolingo, jejímž maskotem je sovička Duo. Je to jedna z mnoha aplikací, pomocí kterých se můžete učit nebo opakovat cizí jazyky. Moje děti ji využívají k opakování angličtiny, jiné jazyky jsem v této aplikaci prozatím nezkoumala, takže budu psát výhradně o našich zkušenostech s angličtinou.
Samotná výuka je v Duolingu rozdělená do témat, která obsahují jednotlivé gramatické jevy nebo okruhy slovní zásoby. Témata de dále dělí dov ětšího nebo menšího počtu lekcí. Každá lekce obsahuje cvičení typu psaní slyšeného slova nebo věty, překlady slov nebo vět, výběr správného překladu z řady nabízených slov, doplňování správného tvaru slova do věty a ústní opakování slov nebo věty. Když zvládnete všechny úkoly z dané lekce, můžete pokračovat na další.